Náš život

Školství v datech

Školou to všechno začíná! Zvědavost, poznání, vychování, formování hodnot a názorů u naší budoucí generace, která má v rukou naši budoucnost. Pardubice mají ve své správě mnoho školních zařízení, které každodenně navštěvuje velké množství žáků, o které se stará nespočet školských pracovníků. Všichni mají za cíl jediné - kvalitní, zábavné a motivující vzdělávání. 

55

Škol, školek, uměleckých škol a domů dětí a mládeže

Tolik máme v gesci škol, školek, uměleckých škol a domů dětí a mládeže.

19 420

Dětí ve všech školách a školských zařízeních města

Všechny děti v mateřinkách, základních školách, v uměleckých školách i v kroužcích a akcích DDM.

1 945

Zaměstnanců škol

Pracovníků, kteří se o děti
starají každý den. 396
z nich má na starost svou
vlastní třídu.

12 884

Strávníků ve školních jídelnách.

Pro tolik dětských i dospělých strávníků vaříme v našich školních jídelnách.

123

Žáky motivujeme!

Pravidelně oceňujeme nejšikovnější žáky ze ZŠ a ZUŠ. 123 jsme jich ocenili za rok 2022.

26

Všichni táhneme za jeden provaz.

A učíme se od sebe navzájem. Naše školy a školky navštěvují děti 26 národností.

14

Dobrovolnictví není výsadou mladých!

14 dobrovolných babiček pomáhá v mateřských školách.

290

Rosteme!

Tolik nových míst jsme vytvořili za poslední dva roky v základních školách.

100%

Jako o vlastní!

Pečujeme se 100% nasazením a staráme se o všechny děti jako o své vlastní.

Co o pardubickém školství říkají...

Vzdělávání dětí je bezpochyby a zcela jednoznačně jednou z nejdůležitějších veřejných služeb, které statutární město Pardubice poskytuje svým obyvatelům. Právě proto mu věnujeme velkou pozornost a vnímáme jej jako velkou prioritu. Naši společnou vizí je nabídnout dětem i jejich rodičům v našich školách a školských zařízeních dostupné a kvalitní kapacity, špičkové podmínky pro vzdělávání, a to jak materiální vybavení, tak kompetentní a motivované pedagogy i atraktivní výuku odpovídající potřebám 21. století.

Náměstek primátora pro oblast školství - Mgr. Jakub Rychtecký

Cesta je cíl, tak beru život a práci. 

Škola je pro mě nekonečnou a klikatou cestou s klidnými i riskantními úseky. Svou nekonečností poskytuje všem přítomným prostor pro vzdělání a množství příležitostí jít vpřed, zastavit se i změnit směr v osobním rozvoji. 

To mě fascinuje a dává energii pro objevování všeho nového, co cesta přinese, a sílu napomáhat kolegům, a především žákům se na té cestě neztratit.

Ředitelka Základní školy Pardubice, Staňkova 18 - Mgr. Bc. Gisela Kostelecká

Pojďte pracovat do školství!

Ty nejlepší učitele si pamatujeme celý život. Staňte se jedním z nich. Jako zřizovatel desítek škol všech stupňů
a zaměření neustále hledáme zkušené i začínající pedagogy. Důležitý je pro nás zápal, který dokážete vzbudit i v žácích
a studentech, bez ohledu na typ školy či oboru.

Menu