Podmínky použití

Platforma PinCity je moderována námi AQE advisors, a.s. a našimi klienty (dále jen Provozovatel). Stránky řídíme za účelem vytvoření produktivního a bezpečného prostředí, kde lidé mohou získat potřebné informace bez komplikací.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek https://pardubickeskolstvi.cz/ (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky. Před užíváním těchto stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.

  1. Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost.
  2. Internetové stránky Provozovatele používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči.
  3. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na tyto stránky a jejich užití je bezplatné.
  4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
  5. Některé z informací publikovaných na stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
  6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím těchto stránek.
  7. Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.

Podmínky užívání stránek jsou platné a účinné dnem 1. 3. 2020.

Menu